> Lars Lundbergs stiftelse
Stiftelsen

Understöd

Ansökningar

Kontaktuppgifter

suomeksi

 

 


Lars Lundbergs stiftelse sr

Stiftelsens ändamål är att befrämja och stödja vården av i första hand svenskspråkiga cancerdrabbade och synskadade personer i Jakobstad med omnejd samt i Österbotten. Stiftelsens ändamål är också att främja och stödja forskning i cancersjukdomar och synskador och att förebygga och bekämpa cancersjukdomar och synskador.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd och genom andra ekonomiska stödåtgärder.


 

 Fäboda

 

 

 
 

Lars Lundberg

Lars Lundberg föddes år 1917 och började sin affärsmannabana redan i 10 års åldern då stod han på torget i Jakobstad och sålde fisk och grönsaker. År 1945 flyttade han till Helsingfors och prövade på olika branscher för att slutligen fastna för modebranschen där ett av hans mest kända företag var Tyyli-Aitta. Han sålde efter en tid sitt företag och investerade i fastigheter och börsbolag.

Som han själv uttryckte det har tiden inte räckt till för "äktenskap och familj" han förblev sålunda barnlös. Han besökte gärna hemtrakterna i synnerhet Fäboda som var ett av hans favoritställen.

Stiftelsen grundades enligt hans önskan för vård av cancersjuka och synskadade personer i Jakobstadsnejden.